معاون فرهنگ عمومی معاونت فرهنگی قوه قضائیه با بیان این که فرهنگ، قادر به ساخت و اصلاح یک مملکت است، اظهار کرد: رابطه فرهنگ و زندگی اجتماعی رابطه‌ای دوسویه است و نظام فرهنگی، انسجام‌بخش نظام اجتماعی و عامل بقای آن است.

مطالعه بیشتر...